top of page

TRUBKOVÉ SPOJKY

Hliník, práškově

lakovaný

Hliník, práškově

lakovaný

Hliník, práškově

lakovaný

Hliník, práškově

lakovaný

GN 131

001 GN 131 Spojky křížové.jpg

Spojky křížové

GN 132

002 GN 132 Spojky křížové.jpg

Spojky křížové

TCC-CR

003 TCC-CR Křížové spojovací prvky.jpg

Křížové spojovací prvky

GN 133

004 GN 133 Spojky křížové.jpg

Spojky křížové

GN 132.5

005 GN 132.5-Spojky křížové z nerezi.jpg

Spojky křížové z nerezi

Hliník, práškově

lakovaný

GN 134

006 GN 134 Spojky křížové.jpg

Spojky křížové

Hliník, práškově

lakovaný

GN 135

007 GN 135 Spojky křížové.jpg

Spojky křížové

Hliník, práškově

lakovaný

GN 141

008 GN 141 Spojky křížové s přírubou.jpg

Spojky křížové s přírubou

Hliník, práškově

lakovaný

GN 145

009 GN 145 Spojky jednoduché s přírobou.jpg

Spojky jednoduché s přírubou

Hliník, práškově

lakovaný

GN 146

010 GN 146 Spojky jednoduché s přírubou.jpg

Spojky jednoduché s přírubou

Hliník, práškově

lakovaný

GN 146.3

011 GN 146.3 Spojky jednoduché s přírubou.jpg

Spojky jednoduché s přírubou

Hliník, práškově

lakovaný

TCC-TB

012 TCC-TB Spojky s montážní deskou.jpg

Spojky s montážní deskou

Hliník, práškově

lakovaný

GN 147

013 GN 147 Spojky jednoduché s přírubou.jpg

Spojky jednoduché s přírubou

Hliník, práškově

lakovaný

GN 147.3

014 GN 147.3 Spojky jednoduché s přírubou.jpg

Spojky jednoduché s přírubou

Hliník, práškově

lakovaný

GN 162

015 GN 162 Základny.jpg

Základny

Hliník, práškově

lakovaný

GN 162.3

016 GN 162.3 Základny.jpg

Základny

Hliník, práškově

lakovaný

GN 162.8

017 GN 162.8  Základny.jpg

Základny

Hliník, práškově

lakovaný

GN 163

018 GN 163  Základny.jpg

Základny

Hliník, práškově

lakovaný

GN 163.5

019 GN 163.5-Základny z nerezi.jpg

Základny z nerezi

Hliník, práškově

lakovaný

TCC-AB

020 TCC-AB Spojovací svorky s montážní základnou.jpg

Spojovací svorky s montážní základnou

Hliník, práškově

lakovaný

GN 165

021 GN 165  Základny.jpg

Základny

Hliník, práškově

lakovaný

GN 166

022 GN 166  Základny.jpg

Základny

Hliník, práškově

lakovaný

GN 167

023 GN 167  Základny široké.jpg

Základny široké

Hliník, práškově

lakovaný

GN 171

024 GN 171  Základny široké.jpg

Základny široké

Hliník, práškově

lakovaný

GN 191

025 GN 191 T-spojky.jpg

T-spojky

Hliník, práškově

lakovaný

GN 192

026 GN 192 T-spojky.jpg

T-spojky

Hliník, práškově

lakovaný

GN 192.5

027 GN 192.5-T-spojky z nerezi.jpg

T-spojky z nerezi

Hliník, práškově

lakovaný

TCC-TS

028 TCC-TS Křížové spojky.jpg

Křížové spojky

Hliník, práškově

lakovaný

GN 193

029 GN 193 T-spojky.jpg

T-spojky

Hliník, práškově

lakovaný

GN 194

030 GN 194 T-spojky.jpg

T-spojky

Hliník, práškově

lakovaný

GN 195

031 GN 195 T-spojky.jpg

T-spojky

Hliník, práškově

lakovaný

GN 196

032 GN 196 Spojky úhlové.jpg

Spojky úhlové

Hliník, práškově

lakovaný

Hliník, práškově

lakovaný

GN 198

033 GN 198 Spojky úhlové.jpg

Spojky úhlové

Hliník, práškově

lakovaný

GN 231

034 GN 231 Podpěry.jpg

Podpěry

Hliník, práškově

lakovaný

GN 241

035 GN 241 Spojky trubek.jpg

Spojky trubek

Hliník, práškově

lakovaný

GN 242

036 GN 242 Spojky trubek.jpg

Spojky trubek

TCC-SL

037 TCC-SL Spojky s krycím pouzdrem.jpg

Spojky s krycím pouzdrem

Hliník, práškově

lakovaný

GN 271

038 GN 271-Otočné základny.jpg

Otočné základny

Hliník, práškově

lakovaný

GN 272

039 GN 272 Otočné základny.jpg

Otočné základny

Hliník, práškově

lakovaný

TCC-PBF

040 TCC-PBF Montážní základna pro otočné spoje.jpg

Montážní základny pro otočné spoje

Hliník, práškově

lakovaný

TCC-PB

041 TCC-PB Montážní základna pro otočné spoje.jpg

Montážní základna pro otočné spoje

Hliník, práškově

lakovaný

GN 273

042 GN 273 Spojky otočné.jpg

Spojky otočné

Hliník, práškově

lakovaný

GN 274

043 GN 274 Spojky otočné.jpg

Spojky otočné

Hliník, práškově

lakovaný

GN 275

044 GN 275 Spojky otočné.jpg

Spojky otočné

Hliník, práškově

lakovaný

GN 276

045 GN 276 Spojky otočné.jpg

Spojky otočné

Hliník, práškově

lakovaný

TCC-AP

046 TCC-AP Upínače pro otočné spoje.jpg

Upínače pro otočné spoje

Hliník, práškově

lakovaný

GN 277

047 GN 277 Spojky otočné.jpg

Spojky otočné

Hliník, práškově

lakovaný

GN 278

048 GN 278 Spojky otočné.jpg

Spojky otočné

Hliník, práškově

lakovaný

TCC-TP

049 TCC-TP Upínače pro otočné spoje.jpg

Upínače pro otočné spoje

Hliník, práškově

lakovaný

GN 279

050 GN 279 Spojky otočné.jpg

Spojky otočné

Hliník, práškově

lakovaný

GN 281

051 GN 281 Spojky kloubové.jpg

Spojky kloubové

Hliník, práškově

lakovaný

GN 282

052 GN 282 Spojky koubové.jpg

Spojky kloubové

Hliník, práškově

lakovaný

TCC-AP-PBF

053 TCC-AP-PBF Otočné spoje s montážní základnou a upínačem.jpg

Otočné spoje s montážní základnou a upínačem

Hliník, práškově

lakovaný

TCC-AP-PB

054 TCC-AP-PB Otočné spoje s montážní základnou a upínačem.jpg

Otočné spoje s montážní základnou a upínačem

Hliník, práškově

lakovaný

TCC-TP-PBF

055 TCC-TP-PBF Otočné spoje s montážní základnou a upínačem.jpg

Otočné spoje s montážní základnou a upínačem

Hliník, práškově

lakovaný

TCC-TP-PB 

056 TCC-TP-PB Otočné spoje s montážní základnou a upínačem.jpg

Otočné spoje s montážní základnou a upínačem

Hliník, práškově

lakovaný

GN 283

057 GN 283 Spojky kloubové.jpg

Spojky kloubové

Hliník, práškově

lakovaný

GN 284

058 GN 284 Spojky kloubové.jpg

Spojky kloubové

Hliník, práškově

lakovaný

GN 285

059 GN 285 Spojky kloubové.jpg

Spojky kloubové

Hliník, práškově

lakovaný

GN 286

060 GN 286  Spojky kloubové.jpg

Spojky kloubové

Hliník, práškově

lakovaný

TCC-AP-AP

061 TCC-AP-AP Otočné spoje s upínači.jpg

Otočné spoje s upínači

Hliník, práškově

lakovaný

GN 287

062 GN 287  Spojky kloubové.jpg

Spojky kloubové

Hliník, práškově

lakovaný

GN 288

063 GN 288 Spojky kloubové.jpg

Spojky kloubové

Hliník, práškově

lakovaný

TCC-AP-TP

064 TCC-AP-TP Otočné spoje s upínači.jpg

Otočné spoje s upínači

Hliník, práškově

lakovaný

GN 289

065 GN 289 Spojky kloubové.jpg

Spojky  kloubové

Hliník, práškově

lakovaný

GN 197

066 GN 197-Držáky monitorů.jpg

Držáky monitorů

Hliník, práškově

lakovaný

GN 271.4

067 GN 271.4-Držáky senzorů.jpg

Držáky senzorů

Hliník, práškově

lakovaný

GN 272.4

068 GN 272.4-Držáky senzorů.jpg

Držáky senzorů

Hliník, práškově

lakovaný

GN 273.4

069 GN 273.4-Držáky senzorů.jpg

Držáky senzorů

Hliník, práškově

lakovaný

GN 275.4

Držáky senzorů

Hliník, práškově

lakovaný

070 GN 275.4-Držáky senzorů.jpg

GN 274.4

071 GN 274.4-Držáky senzorů.jpg

Držáky senzorů

Hliník, práškově

lakovaný

GN 276.4

072 GN 276.4-Držáky senzorů.jpg

Držáky senzorů

Hliník, práškově

lakovaný

GN 277.4

073 GN 277.4-Držáky senzorů.jpg

Držáky senzorů

Hliník, práškově

lakovaný

GN 278.4

074 GN 278.4-Držáky senzorů.jpg

Držáky senzorů

Hliník, práškově

lakovaný

GN 990

075 GN 990-Konstrukční trubky.jpg

Konstrukční trubky

Hliník, práškově

lakovaný

GN 991

076 GN 991-Záslepky trubek.jpg

Záslepky trubek

Hliník, práškově

lakovaný

TCC-A

077 TCC-A_C9.jpg

Redukční vložka

Hliník, práškově

lakovaný

GN 911

078 GN 911-Regulovatelné páky.jpg

Regulovatelné páky

Hliník, práškově

lakovaný

GN 911.3

079 GN 911.3-Regulovatelné páky z nerezi.jpg

Regulovatelné páky z nerezi

Hliník, práškově

lakovaný

TCC-KS

080 TCC-KS-Upínací sada pro TCC.jpg

Upínací sada pro TCC

Hliník, práškově

lakovaný

TCC-KV

Šrouby a matice pro TCC

Hliník, práškově

lakovaný

081 TCC-KV-Šrouby a matice pro TCC.jpg

GN 146.5

082 GN 146.5-Spojky jednoduché s přírubou z nerezi.jpg

Spojky jednoduché s přírubou z nerezi

Hliník, práškově

lakovaný

GN 146.6

083 GN 146.6-Spojky jednoduché s přírubou z nerezi.jpg

Spojky jednoduché s přírubou z nerezi

Hliník, práškově

lakovaný

GN 490

084 GN 490-Spojky křížové otočné.jpg

Spojky křížové otočné

Hliník, práškově

lakovaný

MSX.

085 MSX.-Spojovací prvky.jpg

Spojovací prvky

Hliník, práškově

lakovaný

MSR.

086 MSR._C2.jpg

Spojovací prvky

Hliník, práškově

lakovaný

GN 473

087 GN 473-Základny.jpg

Základny

Hliník, práškově

lakovaný

CC-MSR.60

088 CC-MSR.60_C2.jpg

Krytky šroubů

Hliník, práškově

lakovaný

TC13-MSR.60

089 TC13-MSR.60-Krytky.jpg

Krytky

Hliník, práškově

lakovaný

GN 474

090 GN 474-Spojky křížové.jpg

Spojky křížové

Hliník, práškově

lakovaný

GN 474.1

091 GN 474.1-Spojky křížové.jpg

Spojky křížové

Hliník, práškově

lakovaný

GN 480.7

092 GN 480.7-Hadicové adaptéry z nerezi.jpg

Hadicové adaptéry z nerezi

Hliník, práškově

lakovaný

GN 480.8

093 GN 480.8-Závitový adaptér z nerezi.jpg

Závitový adaptér z nerezi

Hliník, práškově

lakovaný

GN 475

094 GN 475-Spojky křížové otočné.jpg

Spojky křížové otočné

Hliník, práškově

lakovaný

GN 476

095 GN 476-T-spojky.jpg

T-spojky

Hliník, práškově

lakovaný

GN 477

096 GN 477-Montážní spojky.jpg

Montážní spojky

Hliník, práškově

lakovaný

GN 478

097 GN 478-Montážní spojky.jpg

Montážní spojky

Hliník, práškově

lakovaný

GN 480

098 GN 480-Čepy s přírubou.jpg

Čepy s přírubou

Hliník, práškově

lakovaný

GN 479

099 GN 479-Držáky senzorů.jpg

Držáky senzorů

Hliník, práškově

lakovaný

GN 479.1

100 GN 479.1-Univerzální držáky.jpg

Univerzální držáky

Hliník, práškově

lakovaný

GN 480.1

101 GN 480.1 Konstrukční trubky.jpg

Konstrukční tyče / konstrukční trubky

Hliník, práškově

lakovaný

GN 480.3

102 GN 480.3-Přídržné tyče z nerezové oceli.jpg

Přídržné tyče z nerezové oceli

Hliník, práškově

lakovaný

GN 480.5

103 GN 480.5-Přídržné tyče z nerezové oceli.jpg

Přídržné tyče z nerezové oceli

Hliník, práškově

lakovaný

GN 511

104 GN 511-Upínací sady.jpg

Upínací sady

Hliník, práškově

lakovaný

GN 511.1

105 GN 511.1-Upínací sady.jpg

Upínací sady

Hliník, práškově

lakovaný

GN 482

106 GN 482-Otočné spojky.jpg

Otočné spojky

Hliník, práškově

lakovaný

GN 483

107 GN 483-Otočné T-spojky.jpg

Otočné T-spojky

Hliník, práškově

lakovaný

GN 484

108 GN 484-Otočné spojky se závitem.jpg

Otočné spojky se závitem

Hliník, práškově

lakovaný

GN 485

109 GN 485-Otočné základny.jpg

Otočné spojky

Hliník, práškově

lakovaný

STC

110 STC Čtvrrcové konektory.jpg

Čtvercové konektory

Hliník, práškově

lakovaný

STC-A

111 STC-A-Čtvercové konektory.jpg

Čtvercové konektory

Hliník, práškově

lakovaný

RTE

112 RTE-Kruhové spojky rozpínavé.jpg

Kruhové spojky rozpínavé

Hliník, práškově

lakovaný

STE

113 STE-Čtvercové spojky rozpínavé.jpg

Čtvercové spojky rozpínavé

Hliník, práškově

lakovaný

GN 960

114 GN 960 Úhlové spojky pro hliníkové profily.jpg

Úhlové spojky pro hliníkové profily 30/40/45

Hliník, práškově

lakovaný

GN 961

115 GN 961 Úhlové spojky pro hliníkové profily.jpg

Úhlové spojky pro hliníkové profily 30/40

Hliník, práškově

lakovaný

SQT

116 SQT.-Úhlové spojky pro profilové systémy.jpg

Úhlové spojky pro profilové systémy

Hliník, práškově

lakovaný

GN 963

117 GN 963-Koncové krytky.jpg

Koncové krytky

Hliník, práškově

lakovaný

bottom of page